Mane-Man Ultra Matt Paste cao cấp nhập khẩu tại Úc

  480,000

  • Độ giữ nếp: khá tốt (7.5/10)
  • Độ bóng: không bóng (0/10)
  • Độ Volume: khá lí tưởng  (7/10)
  • Độ Textura: rõ nét, liên kết sợi tốt (8/10)
  • Thích hợp với những mái tóc ngắn và trung bình