Reuzel Pink Pomade gốc dầu – Giữ nếp cao | Độ bóng TB

  450,000

  • Độ bóng: độ bóng trung bình kéo dài suốt nhiều giờ liền (3/10)
  • Độ giữ nếp: Heavy Hold / độ giữ nếp tốt trên mọi chất tóc (10/10)
  • Độ Volume và Độ Texture: đẹp và rõ nét (9/10), tạo độ phồng tóc khá tốt (6/10)
  • Restyle: Dễ dàng vuốt lại sau khi đội mũ bảo hiểm, bạn có thể dùng lược hoặc dùng tay (10/10)
  • Loại tóc thích hợp: thích hợp với mọi loại tóc & chất tóc – nhất là những loại tóc khó vào nếp, tóc có nhiều dầu
  • Khả năng gội rửa: 4/10 (bạn gội khoảng 2 – 3 lần là hết) – hoặc bạn có thể dùng các loại dầu gội đầu chuyên dụng dành cho tẩy rửa pomade