Sự phổ biến của những kiểu tóc nam ngắn trên thế giới

  18/04/2017    Lượt xem : 4023

Suốt nhiều thế kỷ, thời trang tóc ngắn của nam giới đã trải qua lịch sử với nhiều độ dài khác nhau. Tuy nhiên, tóc nam ngắn đã thực sự phát triển trong 100 năm qua và được nam giới khắp thế giới ưa chuộng.