Blumaan Khỉ Đột – Blumaan FIFTH SAMPLE Styling Mask

  480,000

  • Độ giữ nếp: khả năng giữ nếp cao (8/10)
  • Độ textura và độ Volume: textura rõ nét, tạo độ phồng tốt (7/10)
  • Độ bóng: ở mức khá thấp, mang lại sự tự nhiên cho mái tóc (3/10)
  • Khả năng gội rửa: chất sáp dễ tan, gội rửa rất dễ dàng chỉ sau một lần gội (10/10)
  • Restyle: hoàn hảo, dễ dàng điều chỉnh lại kiểu tóc mỗi khi đi gió hoặc đội mũ bảo hiểm (9/10)