Blumaan Monarch Matte Paste | Blumaan Sư Tử Xanh

  480,000

  • Độ Hold: khá tốt (7.5/10)
  • Độ Volume: khá ổn  (7/10)
  • Độ bóng: Matte Finish (0/10)
  • Độ Textura & Restyle: Textura rõ nét, Restyle dễ dàng (6.5/10)
  • Khả năng gội rửa: dễ dàng làm sạch chỉ sau một lần gội (10/10)